Opas & Guide

 

Infoa matkailijoille

Eihän nimi miestä pahenna, jos ei mies nimeä...

 

Opaskoulutuksia on erilaisia ja samoin oppaita. Alla on esitelty lyhyesti erilaisia opasnimikkeitä.

 

Matkailuopas on kotimaassa toimiva opas.

 

Merkkiopas-nimitystä käytetään oppaasta, jolla on oikeus käyttää Suomen Opasliitto ry:n opasmerkkiä tai jolla on matkailu-/matka-/eräoppaan ammattitutkinto.

 

Matkaopas on ulkomailla toimiva opas, jolla voi olla esimerkiksi jonkin matkanjärjestäjän antama koulutus.

 

Kohdeopas opastaa kohteessa kuten museossa.

 

Matkanjohtaja on esimerkiksi bussimatkan "vastaava", joka huolehtii ryhmästä pidemmän aikaa, päivän tai useamman ajan.

 

Transferopas on opas, joka on mukana ryhmän kanssa esimerkiksi sen siirtyessä lentokentältä hotelliin.

 

Erä- ja luonto-opas opastaa erilaisissa luontokohteissa.

 

Auktorisoitu opas on antanut suullisen opastusnäytteen hyväksytysti. Suomen Opasliiton koulutuksen suorittaneen oppaan hopeinen GUIDE-merkki auktorisoidaan viiden vuoden välein ja ammattitutkinnon suorittaneen kultainen GUIDE-merkki kahdeksan vuoden välein.

 

On huomattava, että määritelmät ja nimikkeet eivät ole niin sanotusti kiveen hakattuja.

Ylinnä oleva nimikyltti

Suomen Opasliiton hyväksymän matkanjohtajakoulutuksen suorittaneen matkanjohtajan nimikyltti, jota käytetään matkanjohtajuustehtävissä.

 

Vasemmalla oleva hopeinen GUIDE-merkki

Suomen Opasliiton hyväksymän matkailuoppaan peruskurssin suorittaneen auktorisoidun matkailuoppaan merkki, jota käytetään opastustehtävissä. Merkin omistaa opasyhdistys ja merkki palautetaan yhdistykselle auktorisoinnin päätyttyä.

 

Oikealla oleva kultainen GUIDE-merkki

Ammattitutkinnon suorittaneen matkailu- tai eräoppaan merkki, jota käytetään opastustehtävissä. Mikäli oppaalla on sekä hopeinen että kultainen merkki, käytetään pääsääntöisesti kultaista merkkiä. Kultainen merkki on oppaan omaisuutta.

 

Keskellä oleva pieni kultainen rintaneula

Suomen Opasliiton myöntämä, opastoiminnan hyväksi tehdystä työstä annettava kultainen ansiomerkki, jota käytetään esimerkiksi juhlatilaisuuksissa.

 

Keskellä oleva pieni hopeinen GUIDE-merkki

Suomen Opasliiton pienoisopasmerkki, jota käytetään tilaisuuksissa, joissa esimerkiksi edustetaan oppaita sekä oppaiden yhteisissä tapahtumissa; ei käytetä työtehtävissä.